O Rotary-u 2017-10-22T11:06:39+00:00

O Rotary-u

Rotary International” je međunarodno udruženje pripadnika međunarodnih, obrtničkih i slobodnih zvanja osnovano 1905. g. u Chicagu, “radi podizanja morala u poslovnom, osobnom i državnom životu i širenja pacifizma”.

Raširio se po čitavom svijetu (postoji u 172 države), a europsko mu je sjedište u Zurichu. Klubovi su javni i osnivaju se uz suglasnost lokalnih vlasti, ali i međunarodnog sjedišta organizacije.

U članstvo pojedinog kluba prima se uvijek po jedan predstavnik određenog strukovnog saveza i to onaj koji je prominentan u struci, ima uzoran privatni život, a u javnom i profesionalnom životu ima visoka etička načela.

Međusobno se članovi oslovljavaju s “prijatelju”, a stručni i intelektualni kozmopolitizam se jako njeguje u odnosima. Politika je tema o kojoj se raspravlja, ali se nikad ne artikuliraju o njoj stavovi. Političari mogu biti članovi, ali samo po kriteriju struke.