Članovi 2017-10-31T18:29:58+00:00

Članovi

Darko Antulov-Fantulin,
Darko Antulov-Fantulin, dipl. ing. elektrotehnike
MAIL: darko.antulov @gmail.com
Mr. sc. Marko Blažević,
Mr. sc. Marko Blažević,dipl. ing. strojarstva
MAIL: mblazevic.fl
@gmial.com
Ivan Bogović,
Ivan Bogović,univ. spec. oec.
MAIL: ibogovic.savus
@gmail.com
Nenad Čer,
Nenad Čer, dipl. ing. građevinarstva
MAIL: nenad.cer@ hrvatske-ceste.hr
Željko Devčić,
Željko Devčić,dipl. ing. građevine
MAIL: ingart@ingart.hr
Igor Dujić,
Igor Dujić,dipl. oec.
MAIL: igor.dujic10
@gmail.com
Damir Hećimović,
Damir Hećimović,dip. iur.
MAIL: damir@gmail.com
Darko Junačko,
Darko Junačko, ing. prometa
MAIL: darko.junacko @gmail.com
Prof. dr. sc. Dražan Kozak,
Prof. dr. sc. Dražan Kozak, dipl. ing. strojarstva
MAIL: dkozak@sfsb.hr
Zlatko Kozina,
Zlatko Kozina, prof. likovne kulture
MAIL: zlatko.kozina1@ sb.t-com.hr
Dr. med. Ivan Krajinović,
Dr. med. Ivan Krajinović, spec. pedijatar
MAIL: ivan.krajinovic@ sb.t-com.hr
Željko Josip Kurkutović,
Željko Josip Kurkutović,dipl. ing. agronomije
MAIL: zeljko.kurkutovic@
gmail.com
Anto Martić,
Anto Martić, dipl. oec.
MAIL: antomartic@ gmail.com
Dr. sc. Krunoslav Mirosavljević,
Dr. sc. Krunoslav Mirosavljević,dipl. ing. kemije
MAIL: krunoslav
.mirosavljevic
@vusb.hr
dr. sc. Hrvoje Palenkić,
dr. sc. Hrvoje Palenkić,spec. opće i vaskularne kirurgije
MAIL: hrpal@net.hr
Dražen Puljko,
Dražen Puljko,prof. psihologije
MAIL: drazen.puljko@ sb.t-com.hr
Dr. med. Damir Roško,
Dr. med. Damir Roško,spec. opće i plastične kirurgije
MAIL: damir.rosko@ gmail.com
Zdravko Stipetić,
Zdravko Stipetić, dipl. ing. elektrotehnike
MAIL: zdravko.stipetic@
gmail.com
prof. dr. sc. Antun Stojić
prof. dr. sc. Antun Stojić dipl. ing.
MAIL: antun.stoic@ gmail.com
Antun Stuparević,
Antun Stuparević, dipl. iur.
MAIL: antun.stuparevic @sb.t-com.hr
Mr. sc. Đuro Šarić,
Mr. sc. Đuro Šarić, dipl. kriminalist
MAIL: dursaric@net.hr
Dr.sc. Đuro Tunjić,
Dr.sc. Đuro Tunjić, dipl. ing. strojarstva
MAIL: djuro.tunjic
@gmail.com
Mato Vladić,
Mato Vladić,dipl. ing. strojarstva
MAIL: mato@decomat.hr
Robert Wachtler,
Robert Wachtler, ing. optometrije
MAIL: optikawachtler@
gmail.com

Zahvaljujemo Tanji Pifar na fotografijama svih članova!

Tanja Pifar photography