Cilj Rotary-a 2017-10-13T16:51:01+00:00

Cilj Rotary-a

Cilj Rotary-a je spremnost pomoći u svakodnevnom životu (“Service Above Self“).

Rotary nastoji postići ovaj cilj na sljedeći način:

  1. Da njegujući prijateljstvo bude drugima od koristi

2. Prihvaćanjem visokih etičkih načela, kako u privatnom tako i u poslovnom životu te poštivanjem vrijednosti svakog čina za opće dobro

3. Promicanjem odgovornog djelovanja svih rotarijanaca u privatnom, poslovnom i javnom životu

4. Njegovanjem dobre volje za razumijevanje i mir među narodima putem svjestke zajednice poslovnih ljudi, sjedinjenih u idealu, da se pomogne drugima.

Rotary je svjetska organizacija osoba iz stručnog i poslovnog života koji su uzor u svom zanimanju te cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu. Od rotarijanaca se očekuje spremnost za osobno služenje i služenje javnom dobru bez obzira na religiju, rasu, narode ili demokratske stranke.

Nosioci rotarijanske ideje su pojedini članovi rotary klubova, rotarijanci koji potječu iz najrazličitijih poslovnih područja, kroz Rotary dolaze u bliži kontakt, promiču međusobno razumijevanje za tako različita zanimanja, a time i međusobno razumijevanje i osobno prijateljstvo. Kroz Rotary se tako pruža prilika bolje upoznati i razumjeti dotad strana područja znanosti, tehnike, gospodarstva, umjetnosti, religije ili filozofije.

Rotary klubovi su dio društvene zajednice u kojoj doprinose kroz:

  1. Osobni angažman pri karitativnim aktivnostima

2. Ostvarivanje kontakata i razmjene misli s mladima na različite načine, kroz dvanje i primanje

3. Pozitivni stav prema politici kao službi društvu

4. Promicanje obitelji i vrednovanje etičnosti u obitelji, poslovnom životu i suživotu općenito

5. Njegovanje razuma i razumijevanja među ljudima i narodima

6. Obavještavanje javnosti o dobivenim rezultatima iz područja zaštite okoliša

Cilj Rotary-a je promicanje bezvremenskih principa koji su misli vodilje svih čestitih ljudi i osnova razvoja gospodarstva i društva u cjelini.